1Wybierz dietę

Pokaż więcej diet

Zaznacz jedną z diet aby kontynuować

2Wybierz kaloryczność

2Wybierz rodzaj vouchera

3Wpisz na jaką kwotę ma zostać wystawiony voucher

3Wybierz dietę

dni

3Skonfiguruj kalendarz

Okres zamówienia

Pierwszy dzień zamówienia

Ustaw na kalendarzu

iZmieniaj datę pierwszej dostawy i pozostałych dni na kalendarzu. Dowolnie wybieraj dni dostaw.

Zamów jeszcze
a w sumie zapłacisz dziennie mniej

Oszczędzasz  w każdym dniu zamówienia

4Dodatkowe opcje

Dieta na jutro?
Zamów do godz. 10.00*

* W dniu roboczym poprzedzającym dostawę.

Menu wybierz do godz. 10:00,
dwa dni robocze przed dostawą.*

i

Zmieniaj zamówienie kiedy chcesz*

* Możesz zmienić dietę, kaloryczność, termin i adres dostaw w trakcie trwania zamówienia.
Wystarczy, że zrobisz to do godz. 10 w dniu roboczym poprzedzającym dostawę.

Zmiany w trakcie zamówienia*

* Możesz zmienić dietę, kaloryczność, termin i adres dostaw w trakcie trwania zamówienia.
Wystarczy, że zrobisz to do godz. 10:00, 2 dni robocze przed dniem dostawy.

Podsumowanie

Kaloryczność

Liczba dni 0

Cena łącznie

Cena za dzień

Wartość zamówienia